TOP ▲ itcore TOP プログラムパーツ

uIsRensouArray 配列が連想配列か判定する。true:連想配列 false:配列 | itcore 2017年

PHP関数

<?php
// 配列が連想配列か判定する。true:連想配列 false:配列
function uIsRensouArray($arr) {
  if (array_values($arr) === $arr) {
    return false; // 普通の配列
  } else {
    return true; // 連想配列
  }
}
?>

単体テスト 実行

<?php include "uIsRensouArray.func"; ?>
<?php
  $arr = array(1, 2, 3);
  $ret = uIsRensouArray($arr); echo "ret=$ret<br>\n";
  $arr = array(1 => 1, 2 => 2, 3 => 3);
  $ret = uIsRensouArray($arr); echo "ret=$ret<br>\n";
?>

<?php include "uJsClose.func"; print(uJsClose()); // 閉じるボタン ?>